Dự án : HAPPY ONE BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư : VẠN XUÂN

Hạng mục thi công : Hoàn thiện sảnh căn hộ

Hoàn thành : Năm 2021