Ten dự án : Cải tạo nhà 3 QTSC

Thời gian thi công : Năm 2020

Phạm vi công việc : Cải tạo mặt tiền và bên trong nhà 3, thêm một tí sắc màu cho nội khu của phần mềm quang trung.

Click here to add your own text