Căn hộ : Anh Đạt G3

Phạm vi công việc : Thiết kế & Thi công hoàn thiện

Hoàn thành dự kiến : Tháng 7 năm 2021

Marking chuẩn bị chờ toà nhà duyệt bản vẽ xin phép thi công  rồi triển khai thi công

Click here to add your own text