S- Sảnh Richstar Novaland Tân Phú

  • Hoàn thành : 2019
  • Phạm vi công việc : Hoàn thiện sảnh Rs 5,6,7