Dự án Cải tạo nhà 3 QTSC

Thi công bởi Reko

Tiến độ thi công dự kiến hoàn tất 15-3-2020

Thay áo mới cho nơi ươm mầm và phát triển trong lĩnh vực công nghệ, nơi thực hiện những ước mơ.

Click here to add your own text