Tên dự án : Cải tạo các căn nhà QTSC

Nơi ươm mầm cho các starup công nghệ, nơi thoả sức nghiên cứu và phát triển tài năng.

Thiết kế và thi công bởi Reko !