Giai đoạn marking sàn : Để team và khách hàng hình dung không gian