Tên công trình: Thiết kế và thi công văn phòng Tiniworld
Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Tiniworld
Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng: 2015