Tên công trình: Thiết kế – Thi công Nhà sách Sobee
Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Chủ đầu tư: Nhà Xuất Bản Trẻ
Phạm vi công việc: Thiết kế- Thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng: 2010