Tên công trình: Thiết Kế Nôi Thất – Thi Công Căn Hộ Tùng Nguyên Sunrise City
Địa điểm: Sunrise City
Chủ đầu tư: Anh Tùng
Phạm vi công việc: Thiết kế- Thi công nội thất hoàn thiện
Năm xây dựng: 2016